Om mig selv

Mit navn er Bo Rasmussen. Jeg er født 1942 i en lille landsby Bovense på Fyn midt imellem Nyborg og Kerteminde.

Jeg blev nysproglig student fra Nyborg Gymnasium 1961 og var derefter et år på et gymnasium i Clermont-Ferrand, hvor jeg tog en fransk studentereksamen i filosofi.

Hjemme i Danmark har jeg taget en teologisk embedseksamen i Århus. I mit teologistudium var jeg mest optaget af K.E. Løgstrups undervisning, og jeg lavede speciale med ham som vejleder om Martin A. Hansens og Thorkild Bjørnvigs natursyn. Her blev kimen lagt til den balance mellem natur og kultur, som på et tidspunkt blev til kolonihavefilosofi.

Efter min eksamen har jeg undervist i næsten 40 år på læreruddannelsen i Århus i religion og filosofi. Filosofi har aldrig været et selvstændigt seminariefag, men jeg har haft frivillig undervisning for lærerstuderende og efteruddannelseskurser for folkeskolelærere.

Efter min pensionering i 2010 har jeg haft bedre tid til at skrive bøger og holde foredrag om kolonihavefilosofi og andre emner. Jeg har skrevet både religionsfaglige og filosofisk-faglige bøger, og nogle af de sidste er mere skønlitteratur end faglitteratur. Det gælder f.eks. mine sidste bøger: Johannes og Beate – et kærlighedseventyr fra 2015 og Jeg Sofie fra Holme – gråd og latter uden ende fra 2016.

Jeg har i mere end 30 år været gift med Aase og har både børn og børnebørn. Vi er lige flyttet fra villa til en lejlighed midt i Århus, hvor jeg har fået lov til at beholde min boghule, så jeg stadig kan læse og skrive i ro og fred.

I de sidste år har jeg skrevet meget om kolonihavefilosofi i aviser og tidsskrifter. Mange af artiklerne er blevet samlet i en lille bog med titlen: Filosofi til tiden – argumenter for en kolonihavefilosofisk kulturrevolution. Det er den kulturrevolution jeg håber min blog kan være med til at sætte gang i.

Mailadresse: fynbo1607@gmail.com

Telefon: 61 68 55 76