Foredrag

Jeg holder foredrag i hele landet om emner, der har relation til mine bøger. Pris efter aftale

Jeg har holdt mange foredrag om Henry Heerups billeder og om kolonihavefilosofi som et filosofisk formel på et jævnt og muntert, virksomt liv på jorden.

I forbindelse med en novellesamling om de syv dødssynder, der er under udgivelse, holder jeg gerne foredrag om disse dødssynder: hovmod, gerrighed, begær, frådseri, misundelse, vrede og dovenskab.

Mere konkrete emner i forbindelse med kolonihaven kunne være: kolonihaven i historien, kolonihaven i litteraturen og kolonihaven i billedkunst.

Jeg holder også gerne foredrag om udkant og hjemstavn. Det har jeg fået fornyet inspiration til efter at have læst min morfars dagbog, jfr. min blog 20. februar.

Måske kunne Ældresagen og OK klubber være interesseret i dette foredrag:

Min morfars dagbog.

Bo Rasmussen fortæller om sin morfar Niels Jørgen Jensens dagbog fra 1905 til 1956. Han var landmand i Asferg nord for Randers og som venstremand engageret i både lokalpolitik og landspolitik. Han skriver dagbog næsten hver dag om både stort og småt. Det er spændende læsning, som det også er interessant at sætte i perspektiv til nutiden.

Adresse: P. P. Ørumsgade 40,3 t.v. Mailadresse: fynbo1607@gmail.com telefon: 61685576